2009 őszén alakultunk a Chicagó és környéke ifjú magyarsága javára. Célunk megismertetni gyermekeinkkel történelmünket, nyelvünket, népköltészetünket, irodalmunkat. Hagyományainkat kincsként megőrizni, nagyjainkat megismerni. Alkalmat adni a nyelv használatára és fejlesztésére, barátságokat építeni és közösséget formálni.

Az iskola kéthetente szombaton d.e. 9:15-től d.u. 12-ig műkődik Palatineban. 

Az iskolát, szülők és elkötelezett oktatók vezetik, nagyszerű programokat kínálva a diákjainknak. Mindenkinek segítségére szükségünk van ahhoz, hogy a lehető legjobbat adhassuk gyermekeinknek. Ha bármiben segíteni szeretne, örömmel fogadjuk. 

Email: magyariskola@csikhago.org


2020-2021 tanév dátumai:

szeptember 12, 26
október 10, 24
november 7, 21
december 5
január 9, 23 
február 6, 20
március 6, 20
április 10, 24
május 8, 22

2021-2022 tanév dátumai:

szeptember 11, 25
október 923 
november 620
január 822 
február 519
március 519
április 923 
május 721

2022-2023 tanév első felének dátumai:
szeptember 10, 24
október 8, 22 
november 5, 19

Amennyiben adományozni szeretne, kérjuk nyomja meg a "Donation" gombot. Iskolánk nem profit célú. Adományáról visszaigazolást küldünk, amit felhasználhat a személyi jövedelemadó bevallásakor.