2009 őszén alakultunk a Chicagó és környéke ifjú magyarsága javára. Célunk megismertetni gyermekeinkkel történelmünket, nyelvünket, népköltészetünket, irodalmunkat. Hagyományainkat kincsként megőrizni, nagyjainkat megismerni. Alkalmat adni a nyelv használatára és fejlesztésére, barátságokat építeni és közösséget formálni.

Az iskola kéthetente szombaton d.e. 9:15-től d.u. 12-ig műkődik Palatineban. 

Az iskolát, szülők és elkötelezett oktatók vezetik, nagyszerű programokat kínálva a diákjainknak. Mindenkinek segítségére szükségünk van ahhoz, hogy a lehető legjobbat adhassuk gyermekeinknek. Ha bármiben segíteni szeretne, örömmel fogadjuk. 

Email: magyariskola@csikhago.org


2023-2024 tanév dátumai:

szeptember 9, 23

október 7, 21 

november 4, 18

január 13, 27

február 10, 24

március 9, 23

április 6, 20

május 4, 18

2024-2025 tanév dátumai:

szeptember 7, 21

október 5, 19 

november 2, 16

January 11,25

February 8,22

March 8,22

April 12, 26

May 10, 24

2025-2026 tanév első felének dátumai:


September 13,27

October 11, 25

November 8, 22

Iskola induló